Ważenie ula za pomocą wagi pszczele

Wagi pszczele są ważne, ponieważ ważenie ula jest doskonałym i dyskretnym sposobem monitorowania aktualnej kondycji pszczół. 

Podczas gdy ważne jest, aby mieć oko na pszczoły, są chwile, kiedy trzeba dać im przestrzeń, której potrzebują. 

Pszczoły nigdy nie są zadowolone, gdy ich ule są otwarte, szczególnie jeśli robisz to każdego dnia. W większości przypadków chcesz mieć dobry obraz tego, jak przebiega produkcja miodu w Twojej kolonii. Jednak wyjmowanie i sprawdzanie każdej ramki może być stresującym doświadczeniem nie tylko dla pszczół, ale także dla Ciebie, pszczelarzu.…

Read More